Geïntegreerd onderwijs in wetenschap en techniek op de lerarenopleiding

Symen van der Zee, Martine Gijsel, Jannet Doppenberg

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

59 Downloads (Pure)

Samenvatting

In deze rapportage is verslag gedaan van onderzoek naar de mogelijkheden van geïntegreerd onderwijs in wetenschap en techniek (science) op de lerarenopleiding. Het onderzoek bestond uit twee deelstudies, die de basis vormen voor het ontwerpen van een geïntegreerd aanbod van wetenschap en techniek en de vakken taal en rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding voor het basisonderwijs (pabo).
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieDeventer
UitgeverijSaxion
Aantal pagina's107
StatusPublished - 2014
Extern gepubliceerdJa

Keywords

  • lerarenopleidingen
  • geïntegreerd onderwijs
  • wetenschap
  • techniek

Citeer dit