Ga! Samen op weg naar een duurzaam Ameland: actoren, samenwerking en transitieproces, een inventarisatie

Kathelijne Bouw

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

5 Downloads (Pure)

Samenvatting

Aanleiding voor het maken van deze inventarisatie, is de behoefte om initiatieven rondom Duurzaam Ameland met elkaar te verbinden en de belangen en ideeën van de verschillende betrokken partijen dichter naar elkaar toe te brengen. Een dergelijke inventarisatie biedt aanknopingspunten voor een gezamenlijke visie en een betere coördinatie van alle initiatieven.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's59
StatusPublished - 1 jun. 2016

Keywords

  • energietransitie
  • duurzaamheid

Citeer dit