Frail institutionalized older persons: a comprehensive review on physical exercise, physical fitness, activities of daily living, and quality-of-life

Betsy Weening-Dijksterhuis, Mathieu de Greef, Erik Scherder, J.P. Slaets, Cees van der Schans

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Frail institutionalized older persons: a comprehensive review on physical exercise, physical fitness, activities of daily living, and quality-of-life'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Nursing and Health Professions