Formation Control and Velocity Tracking for a Group of Nonholonomic Wheeled Robots

Ewoud Vos, Arjan J. van der Schaft, Jacquelien M. A. Scherpen

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Formation Control and Velocity Tracking for a Group of Nonholonomic Wheeled Robots'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Computer Science

Engineering