Foraging as an artistic counter strategy

Vertaalde titel van de bijdrage: Wildplukken als een artistieke contrastrategie

Frederiek Bennema

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Samenvatting

Frederiek Bennema introduceert foerageren als een strategie voor leren en onderzoeken binnen het hoger kunstonderwijs; en als een praktijk en een houding gericht op ecologisch denken, zorg en dialoog. Dit artikel wil inzicht bieden in foerageren en hoe het studenten helpt te navigeren door het landschap van het kunstonderwijs. Verder bespreekt het ook hoe foerageren zich verhoudt tot artistiek onderzoek en hoe het kan helpen om artistiek onderzoek te positioneren ten opzichte van meer gevestigde vormen van onderzoek.
Vertaalde titel van de bijdrageWildplukken als een artistieke contrastrategie
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)30-37
Aantal pagina's8
TijdschriftForum +
Volume30
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 1 okt. 2023

Keywords

  • artistiek foerageren
  • hoger kunstonderwijs
  • zorg
  • dialoog
  • ecologisch denken

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wildplukken als een artistieke contrastrategie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit