Floodfighting in Almere: onderzoeksresultaten hydraulisch functioneren wadi’s en doorlatende verharding

Floris Boogaard, Klaas Feringa, Arjo Hof, Jeroen Kluck

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

314 Downloads (Pure)

Samenvatting

Veel waterschappen en gemeenten vragen zich af of de regenwatervoorzieningen die de laatste decennia op veel plaatsen zijn aangelegd, op lange termijn goed functioneren en of de implementatie kosteneffectief is. Onderzoek in Almere leert dat de infiltratiecapaciteiten van wadi’s voldoende zijn om het water binnen enkele uren te verwerken. Bij doorlatende verharding wordt vaak dichtslibbing aangetoond, maar ook na enkele jaren kunnen de infiltratiecapaciteiten nog boven de ingrijpmaatstaf liggen. Bij goed ontwerp, aanleg en beheer kunnen deze regenwatervoorzieningen een goede bijdrage leveren aan het vasthouden, bergen en afvoeren van regenwater in het stedelijk gebied.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's6
TijdschriftH2O: tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling
StatusPublished - 31 mei 2016

Keywords

  • regenwateropvang
  • watermanagement
  • klimaatverandering
  • duurzaamheid
  • stedelijke gebieden

Citeer dit