Flood and heatstress modelling for climate adaptation, results of ‘Stresstest Fryslân’

Floris Boogaard, Jan Fliervoet, Doutsen Krol, Jeroen Lasonder, Karel Veeneman, Pietrik Hoornstra

Onderzoeksoutput: AbstractProfessional

69 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Flood and heatstress modelling for climate adaptation, results of ‘Stresstest Fryslân’'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences