Flexicurity via opleidingsinvesteringen van bedrijven? Een internationale vergelijking

Onderzoeksoutput: Working paperProfessional

21 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit artikel analyseert de werking van empirische markten voor middelbare kwalificaties. Dat laatste is een afbakening die zowel het (meer of minder georganiseerde, al dan niet schoolse) beroepsonderwijs op hoger secundair niveau omvat, als de daarmee corresponderende (jeugd)arbeidsmarkt, en hun onderlinge aansluiting. Het artikel analyseert en vergelijkt hoe drie empirische markten voor middelbare kwalificaties opereren onder verschillende reguleringsregimes. Speciale aandacht krijgt de rol van bedrijven en hun opleidingsinvesteringen op die markten.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's23
StatusPublished - 2009

Keywords

  • hbo
  • arbeidsmarkt
  • bedrijfsopleidingen

Citeer dit