Flexibility in use: switching behaviour and satisfaction in activity-based work environments

Jan Gerard Hoendervanger, Iris de Been, Nico Van Yperen, Mark P. Mobach, Casper Albers

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Flexibility in use: switching behaviour and satisfaction in activity-based work environments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics