Financieel duurzaam leiderschap: financials en MVO

Sjoerd Harmens, Sybrant Heidstra, Ruben Hoving, Tineke de Jong

  Onderzoeksoutput: ReportProfessional

  293 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De doelstelling van dit onderzoek is duidelijkheid krijgen over hoe een duurzame financial denkt en handelt. De centrale vraag die wij hierbij stellen is: “Hoe denkt en handelt een duurzame financial?”. Op basis van deze hoofdvraag zijn wij gekomen tot drie deelvragen.
  De eerste deelvraag luidt: “Wat is MVO?” Deze vraag stellen wij om het theoretische kader van het onderzoek te definiëren. In de ISO 26000 zijn de richtlijnen voor MVO vastgelegd. De definitie van de ISO 26000 van MVO is: “maximaliseer je bijdrage aan natuur en milieu, mens en economie.” “Je houdt rekening met de behoeften van nu en van toekomstige generaties.” De ISO 26000 kent zeven kernthema’s die van belang zijn voor elke type organisatie. Deze kernthema’s zijn: behoorlijk bestuur, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu, eerlijk zaken doen, klant/consument-aangelegenheden en maatschappelijke betrokkenheid.
  Originele taal-2Dutch
  UitgeverijHanzehogeschool Groningen
  Aantal pagina's59
  StatusPublished - 13 jun. 2014

  Keywords

  • financieel management
  • duurzaamheid
  • mvo

  Citeer dit