Final report WP4 educational materials: ProMiMiC - Professional Excellence in Meaningful Music in Healthcare

Vertaalde titel van de bijdrage: Eindrapport WP4 onderwijsmateriaal

    Onderzoeksoutput: ReportProfessional

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Eindrapport WP4 onderwijsmateriaal: ProMiMiC - Professional Excellence in Meaningful Music in Healthcare'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Arts and Humanities