Final report WP4 educational materials: ProMiMiC - Professional Excellence in Meaningful Music in Healthcare

Vertaalde titel van de bijdrage: Eindrapport WP4 onderwijsmateriaal

  Onderzoeksoutput: ReportProfessional

  Samenvatting

  Descriptions of course modules and workshops for nurses and musicians (Deliverable WP4)
  Vertaalde titel van de bijdrageEindrapport WP4 onderwijsmateriaal
  Originele taal-2English
  UitgeverijHanzehogeschool Groningen
  Opdrachtgevend orgaanNationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA
  Aantal pagina's49
  StatusPublished - mrt. 2023

  Keywords

  • muziek
  • gezondheidszorg
  • verpleegkunde
  • interprofessionaliteit
  • onderwijsontwikkeling
  • interdisciplinariteit

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Eindrapport WP4 onderwijsmateriaal: ProMiMiC - Professional Excellence in Meaningful Music in Healthcare'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit