Fases van Handelen bij Pesten op de Hildegaertschool

Rosanne Spruijt, Annelies Kassenberg, Dorien Petri, Ninja van der Honing, Gabriëlla Dekker-Calado (First author)

Onderzoeksoutput: Other contributionOther research output

Samenvatting

In de zoektocht naar de grenzen van de toelaatbaarheid van het gedrag en de gevolgen die dat gedrag hebben, doorlopen kinderen verschillende fases. In dit document staan de fases die de Hildegaertschool doorloopt om kinderen met elkaar te leren omgaan, met een toenemend sturende rol voor de leerkracht. De school zet in op het stimuleren van zelfoplossend vermogen van leerlingen, het laten plaatsvinden van gesprekken tussen de leerkracht en de kinderen die bij de pestsituatie betrokken zijn. Bij herhaaldelijk ruzie/pestgedrag heeft de leerkracht een een-op-een gesprek met de leerling die ruzie maakt of pest. Soms brengen zij ouders op de hoogte doormiddel van het formulier “Verslag Opvallend Gedrag” en nodigen zij ouders uit voor een gesprek met de leerkracht op school.
Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 2021

Keywords

  • pesten
  • basisscholen
  • leerlingen
  • gedrag
  • weerbaarheid
  • rol
  • leerkrachten

Citeer dit