Familiezorg: naar een moderne, systemische benadering van zorgsituaties

Onderzoeksoutput: Inaugural speechProfessional

646 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanze University of Applied Sciences
Aantal pagina's32
StatusPublished - mrt. 2020

Keywords

  • familiezorg
  • systemische benadering

Citeer dit