Familiegerichte zorg: onderwerp van verplegingswetenschappelijk onderzoek

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

9 Downloads (Pure)

Samenvatting

De ontwikkeling van ons zorgstelsel richting een participatiesamenleving verandert veel voor zorgprofessionals. In plaats van de traditionele, individuele benadering van alleen de patiënt, moeten verpleegkundigen en verzorgenden zich nu ook meer richten op diens naasten. Inmiddels worden de eerste stappen gezet in de richting van verplegingswetenschappelijk onderzoek naar zulke familiegerichte zorg. Dit onderzoek wordt geïnitieerd vanuit het nieuwe lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek aan de Hanzehogeschool in Groningen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)48-51
TijdschriftTijdschrift voor verpleegkundig experts
Volume126
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2016

Keywords

  • familiezorg
  • mantelzorg
  • lectoraten

Citeer dit