Factsheet Zelfregulatie VMBO

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

418 Downloads (Pure)

Samenvatting

Conclusie
De interventie Goalkeeper heeft een positief effect op de ontwikkeling van de vaardigheid reflectie. Op de meeste scholen gaan docenten meer vraaggestuurd lesgeven en die vragen richten zich meer op zelfregulatie. De doorontwikkeling van Goalkeeper dient zich vooral te richten op ondersteuning van de docent om het zelfregulatieproces bij de leerlingen beter te kunnen begeleiden.
Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 5 okt. 2017

Keywords

  • zelfregulatie
  • vmbo
  • bewegingsonderwijs

Citeer dit