Facility management, autonomie en dagbesteding

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

4 Downloads (Pure)

Samenvatting

Uitkomsten van onderzoek naar reinheidsbeleving in detentie. De opdracht is verleend door de Directie Facilitair, Huisvesting & Inkoop (DFH&I) van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in samenspraak met het Lectoraat Ruimtelijke Omgeving en de Gebruiker (De Haagse Hogeschool) en het Lectoraat Facility Management (Hanzehogeschool Groningen). Initiele vraag luidde hoe justitiabelen en penitentiaire inrichtingswerkers reinheid op een afdeling ervaren en hoe dat samenhangt met zelfredzaamheid.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's38
StatusPublished - 12 jun. 2018

Keywords

  • facility management
  • schoonmaak
  • autonomie
  • penitentaire inrichtingen

Citeer dit