Exploring the differences of undergraduate students’ perceptual learning styles in international business study

Ning Ding, Wei Lin

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

114 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploring the differences of undergraduate students’ perceptual learning styles in international business study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences