Exploring neuropsychological effects of a self-monitoring intervention for ADHD-symptoms in school

Maruschka N. Sluiter, Yvonne Groen, Peter de Jonge, Oliver Tucha

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploring neuropsychological effects of a self-monitoring intervention for ADHD-symptoms in school'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences