Experiences of social frailty among rural community-dwelling and assisted-living older adults: a qualitative study

Steven Bunt, Nardi Steverink, Linden Douma, Johannes Hobbelen, Cees van der Schans, Louise Meijerink

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2English
Aantal pagina's21
TijdschriftAgeing and Society
DOI's
StatusPublished - 8 jul. 2021

Keywords

  • sociale kwetsbaarheid
  • begeleid wonen
  • gemeenschapswoningen
  • plattelandsgebieden
  • nederland

Citeer dit