Exchange teams

Nelleke de Jong (First author), Elanor Kamans

Onderzoeksoutput: WebsiteProfessional

58 Downloads (Pure)

Samenvatting

Negen Exchangeteams hebben in het project “EXChange: uitstraling en cultuurverandering door excellentieonderwijs” gewerkt aan de transfer van honours onderwijs naar regulier onderwijs. Elk Exchange team koos een eigen interventie die paste binnen de eigen onderwijssituatie. Om verslag te doen van de interventies die zijn ontwikkeld door de Exchangeteams is de Digitale Infographic Exchangeteams ontworpen. Deze digitale infographic geeft een overzicht van het type interventies die ontwikkeld zijn alsmede de belangrijkste ervaringen en inzichten vanuit de teams. De infographic biedt verder de mogelijkheid om door te linken naar meer specifieke beschrijvingen per team/interventie.
Originele taal-2Dutch
OutputmediaOnline
StatusPublished - 30 aug. 2020

Keywords

  • honors programma's
  • onderwijsinnovatie
  • exchangeteam-methode

Citeer dit