Excelleren in hoger onderwijs en samenleving: Een integratief model rondom uitmuntende prestaties

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

417 Downloads (Pure)

Samenvatting

Wat is nodig om boven jezelf uit te stijgen? Onderwijservaring met getalenteerde studenten leert dat het zinvol is om op systematische wijze een antwoord op deze vraag te formuleren. Pas dan is uit te leggen waarom sommige docenten in het hoger onderwijs er beter in slagen dan anderen om hun studenten te
laten uitblinken. Er is een model ontwikkeld dat helpt bij de bespreking van doceerstrategieën die studenten stimuleren om tot uitmuntende prestaties te komen. Een breder blikveld is nodig; de vraag wat prikkelt tot excelleren staat niet op zichzelf en is nauw verbonden met maatschappelijke ontwikkelingen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)44-51
TijdschriftOnderzoek van onderwijs
Volume40
Nummer van het tijdschriftdecember
StatusPublished - 2011

Keywords

  • excellentie
  • talentontwikkeling
  • doceerstrategieën

Citeer dit