Excellentieprogramma’s in het HBO in Nederland: voorpublicatie van de landelijke inventarisatie 2009-2010

Marca Wolfensberger, Nelleke de Jong

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

103 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit is een voorpublicatie van het volledige rapport over de inventarisatie van excellentieprogramma’s in 2009-2010. In deze voorpublicatie zal alleen worden ingegaan op het aantal programma’s en het aantal studenten. De inventarisatie is bedoeld om in kaart te brengen welke Honours programma’s en excellentieprogramma’s er in 2010 in het HBO in de bachelorfase zijn.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's18
StatusPublished - 2010

Keywords

  • hoger onderwijs
  • honoursprogramma's

Citeer dit