Excellent, dat word je niet zomaar: een schets van de ontwikkeling van zes excellente HR professionals

Marien van Os van den Abeelen, Mareikje Pfenning, Elmar Hommes

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

119 Downloads (Pure)

Samenvatting

Een boek op basis van een studie naar de invloed van leercondities (support, challenge, assessment) en cruciale gebeurtenissen op de ontwikkeling van individueel talent. Zes HRM-ers, uit wetenschap en praktijk, die dominant zijn in het hedendaags HRM-debat, zijn op basis van een theoretisch model bevraagd op de invloed van condities en gebeurtenissen en de mate waarin deze bepalend zijn geweest voor wie en wat ze nu zijn geworden. Support van ouders en leidinggevenden lijken van cruciaal belang, evenals op vroege leeftijd in aanraking komen met situaties waardoor vroegtijdig talent werd herkend en erkend. Hard werken en doorzetten bij tegenslag zijn factoren die in alle respondenten te herkennen zijn
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanze University of Applied Sciences
Aantal pagina's21
StatusPublished - 22 mrt. 2013

Keywords

  • talentontwikkeling
  • leiderschap
  • hrm

Citeer dit