Excellence board of public housing in the Netherlands through a coherent set of values

Jan Veuger

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

129 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's12
TijdschriftInternational journal sustainable real estate and construction economics
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2017

Keywords

  • woningcorporaties
  • maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • vastgoedmanagement
  • nederland

Citeer dit