Examining determinants of lifestyle interventions targeting persons with intellectual disabilities supported by health care organizations: usability of the MIDI

Rianne Steenbergen, Brenda de Jong, Margot Fleuren, Cees van der Schans, Aly Waninge

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Examining determinants of lifestyle interventions targeting persons with intellectual disabilities supported by health care organizations: usability of the MIDI'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology