Evidence-based practice for individuals or groups: let’s make a difference

Martijn de Groot, J.M. van der Wouden, Elisabeth Ally van Hell, Roos Nieweg

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

135 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evidence-based practice for individuals or groups: let’s make a difference'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Psychology

Nursing and Health Professions