Evaluating the infiltration performance of eight Dutch permeable pavements using a new full-scale infiltration testing method

Floris Boogaard, Terry Lucke, Nick van de Giesen, Frans van de Ven

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

157 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evaluating the infiltration performance of eight Dutch permeable pavements using a new full-scale infiltration testing method'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering