Evaluatierapport Marketing Emmen

Karel Jan Alsem, Frits van Leer, Leenke Visser, Christine Noordmans

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

295 Downloads (Pure)

Samenvatting

​De gemeente Emmen heeft opdracht verleend aan Marklinq om evaluatieonderzoek te doen om te kijken in hoeverre regiomarketing bijdraagt aan de doelen die in het citymarketingbeleid 2012-2016 zijn gesteld. In het bijzonder is gekeken naar de organisatie, de samenwerking met andere partners, het draagvlak en de efficiency.

In dit onderzoek is getracht daar duidelijkheid in te scheppen en dit heeft tot een advies geleid hoe de regiomarketing van Emmen vanaf 2017 kan staan als een huis.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's112
StatusPublished - 14 nov. 2016

Publicatie series

ReeksMarklinq Publicaties
Nummer10
ISSN2214-9597

Keywords

  • citymarketing
  • regiomarketing

Citeer dit