Evaluatieonderzoek Cittaslow Westerwolde

Jannie Rozema

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

48 Downloads (Pure)

Samenvatting

In 2014 hebben de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde (provincie Groningen) het keurmerk Cittaslow toegekend gekregen. De ambities ten aanzien van Cittaslow Westerwolde hebben beide gemeenten vastgelegd in een visiedocument. Vanaf 2015 heeft de nadruk gelegen op het werven van supporters. In 2017 heeft een evaluatieonderzoek plaatsgevonden voor de effecten die Cittaslow Westerwolde heeft gehad onder en door de supporters. Geconcludeerd kon worden dat de supporters in voldoende mate zijn geinformeerd over Cittaslow, maar onvoldoende zicht hebben op wat de gemeenten in het kader van Cittaslow van hen verwachten. Initiatieven en onderlinge samenwerking zijn nauwelijks tot stand gekomen, waardoor ook effecten op sociaaleconomisch terrein nog niet aan te wijzen zijn. In het onderzoek zijn aanbevelingen gegeven om het concept Cittaslow binnen en buiten de gemeentelijke organisatie te verhelderen, zodat belanghebbenden duidelijker weten wat hun positie en rol is binnen Cittaslow Westerwolde.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte
Aantal pagina's6
StatusPublished - nov 2017

Keywords

  • platteland
  • regionale ontwikkeling
  • duurzaamheid
  • leefbaarheid
  • oost-groningen

Citeer dit

Rozema, J. (2017). Evaluatieonderzoek Cittaslow Westerwolde. Hanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte.