Evaluatie van Cittaslow Westerwolde

Jannie Rozema

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

218 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het evaluatieonderzoek van Cittaslow Westerwolde is gehouden in opdracht van de Colleges van B&W van de (inmiddels voormalige) gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde, nu: gemeente Westerwolde. Het evaluatieonderzoek richt zich op de externe communicatie met supporters van Cittaslow Westerwolde en op de initiatieven en samenwerking van deze supporters ten behoeve van Cittaslow. Het onderzoek is uitgevoerd als een kwantitatief onderzoek (survey) en kwalitatief onderzoek (diepte-interviews). De resultaten uit beide deelonderzoeken hebben geleid geleid tot aanbevelingen voor de communicatiestrategie en - activiteiten. Daarnaast zijn aanbevelingen gegeven over Cittaslow opgevat kan worden in het kader van programmasturing en samenwerking met supporters. Tenslotte zijn aanbevelingen gedaan over het evalueren van programma's, waarin de stakeholders betrokken zijn.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's139
StatusPublished - 13 apr 2018

Keywords

  • leefbaarheid
  • leefomgeving
  • platteland
  • westerwolde

Citeer dit