Evaluatie Netwerkfase Living Labs Sport en Bewegen 2020

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

Samenvatting

De gemeente Groningen is al een aantal jaren bezig met het stimuleren van haar inwoners tot sporten, spelen en ontmoeten in de openbare ruimte. Er is veel kennis en ervaring opgedaan en er zijn de afgelopen jaren verschillende openbare beweegplekken gerealiseerd. Uit monitoring blijkt echter dat deze plekken voornamelijk gebruikt worden door mensen die al sporten. Door middel van Living Lab Beweegvriendelijk Vinkhuizen richten we ons op het innoveren van het totale proces van betrokkenheid, co-creatie, leren en sociale innovatie op het thema de beweegvriendelijke omgeving, de zogenaamde “orgware”. De aanname is dat meer en betere betrokkenheid zich uiteindelijk vertaalt naar toename in sport en/of beweeggedrag in de openbare ruimte bij eindgebruikers. De drie elementen die centraal staan binnen het Living Lab zijn: design thinking, de opzet van een Community Of Practice (COP) en Citizen Science.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's8
StatusPublished - 30 nov. 2020

Keywords

  • sport en spel
  • openbare ruimte
  • design thinking
  • praktijkgemeenschappen
  • burgerwetenschap

Citeer dit