Evaluatie methodiek koopstromenmeting in het prestatieonderzoek Metropool Regio Eindhoven

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

170 Downloads (Pure)

Samenvatting

In opdracht van De Nieuwe Winkelstraat heeft Marklinq een nieuwe methode geëvalueerd waarmee koopstromen worden gemeten, namelijk met behulp van pintransactiegegevens. Dat was een pilot in Eindhoven. Uit een nauwkeurige analyse van de gebruikte methode en bewerkingen bleek dat vanwege de beperkte reikwijdte van de data (alleen Rabo), alsmede de lange termijn van verwerking, deze methode nog niet te verkiezen valt boven gebruikelijk vragenlijst onderzoek. Als de bezwaren kunnen worden weggenomen, zou het wel een aan te raden aanpak zijn omdat het om werkelijk aankoopgedrag gaat.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's74
StatusPublished - 12 sep. 2020

Publicatie series

ReeksMarklinq Publicaties
Nummer19
ISSN2214-9597

Keywords

  • retail
  • koopstromen
  • winkels
  • marktonderzoek

Citeer dit