Evaluatie '14-'15: Hanze Ontwerpfabriek

René van Scheltinga

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

83 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het voorjaar van 2013 is naar aanleiding van een ontmoeting tijdens de eerste editie van het programma 'Teach the Teacher Ondernemerschap' de Hanze Ontwerpfabriek opgericht. Onze drijfveer als initiatiefnemers van de Hanze Ontwerpfabriek is dat antwoorden op vragen sneller gegeven kunnen worden door deze empathisch in te steken. Ook zijn we ervan overtuigd dat snel duidelijk wordt of er draagvlak is voor een oplossing en dat mogelijke oplossingen duurzamer en innovatiever zijn door deze aanpak.
Na een jaar uitproberen en onszelf ontdekken heeft de Hanzehogeschool Groningen (HG) ons op 1 september 2014 in de gelegenheid gesteld een pilot uit te voeren van twee jaren om deze beloftes waar te maken.
Voor u ligt het evaluatieverslag van het eerste jaar van de pilot. Hierin worden met name het proces, de producten en de leermomenten tot nu toe beschreven.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's24
StatusPublished - 2015

Keywords

  • creativiteit
  • innovatie
  • design thinking
  • valorisatie
  • projecten

Citeer dit