Ethical sensitivity and developing global civic engagement in undergraduate honors students

Vertaalde titel van de bijdrage: Ethische sensitiviteit en het bevorderen van betrokken wereldburgerschap bij bachelor honors studenten

Ingrid W. Schutte

Onderzoeksoutput: PhD Research external, graduation external

142 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageEthische sensitiviteit en het bevorderen van betrokken wereldburgerschap bij bachelor honors studenten
Originele taal-2English
Begeleider(s)/adviseur
  • Kamans, Elanor, Supervisor
  • Wolfensberger, Marca, Supervisor
  • Veugelers, Wiel, Supervisor, Externe Persoon
  • Tirri, Kirsi, Supervisor, Externe Persoon
StatusPublished - 14 feb. 2018

Keywords

  • honors studenten
  • ethiek
  • ethische sensitiviteit

Citeer dit