Ervaringen van ondernemers met medewerkers met een beperking: Ondernemen met een sociaal gezicht

Petra Oden, Ellen Offers

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  38 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Uit onderzoek van de Hanzehogeschool Groningen blijkt dat ondernemers bij de uitvoering van de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten vragen om betrouwbaar partnerschap en het voor ogen houden van het gemeenschappelijke doel: werkplekken bieden.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)20-23
  Aantal pagina's3
  TijdschriftSociaal bestek
  Volume2018
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusPublished - okt. 2018

  Keywords

  • ondernemers
  • Participatiewet
  • wet banenafspraak en qutoum arbeidsbeperkten
  • regelruimte
  • job coaching
  • matching
  • partnerschap
  • gemeente

  Citeer dit