Erfgoedlab en Kennisdatabase: Verdiepend onderzoek naar de mogelijkheden van een Erfgoedlab en Kennisdatabase als onderdeel van het Erfgoedprogramma provincie Groningen

  Onderzoeksoutput: ReportProfessional

  62 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In de periode september 2019 tot april 2020 heeft HanzePro SOFE in opdracht van de provincie Groningen een verkenning uitgevoerd naar de restauratiebranche in de provincie Groningen. De thema’s onderwijs, arbeidsmarkt en innovaties stonden daarbij centraal. Het doel van de verkenning was om te komen tot een gedragen beeld van de huidige situatie en wat vervolgens nodig is om de restauratiebranche in de provincie Groningen toekomstbestendig te maken. Op 13 juli 2020 is het rapport van de verkenning door HanzePro opgeleverd.
  Het doel van dit verdiepend onderzoek is om in beeld te brengen wat voor de onderdelen Erfgoedlab en Kennisdatabase nodig is om deze initiatieven succesvol te realiseren.
  Originele taal-2Dutch
  UitgeverijHanzehogeschool Groningen
  Aantal pagina's40
  StatusPublished - 26 jul. 2022

  Keywords

  • erfgoed
  • provincie Groningen
  • Erfgoedlab
  • kennisdatabase

  Citeer dit