Erasmus+ Innovation Alliance project NEST: Implementation roadmap

Johan de Jong, Paul Beenen, Matthias Guett

Onderzoeksoutput: PosterAcademic

9 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's2
StatusPublished - 23 okt. 2023

Keywords

  • innovatie alliantie
  • gezond leven
  • gezondheid
  • welzijn
  • sociale innovatie
  • burgerwetenschap
  • bestuur
  • transitie

Citeer dit