Enter the specialists: the power of dominant discourse in Dutch music education

Vertaalde titel van de bijdrage: Voer voor specialisten: de macht van het dominante discours in het Nederlandse muziekonderwijs

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Voer voor specialisten: de macht van het dominante discours in het Nederlandse muziekonderwijs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts and Humanities