Enhanced retention of drop vertical jump landing technique: a randomized controlled trial

Wouter Welling, Anne Benjaminse, Alli Gokeler, Bert Otten

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Enhanced retention of drop vertical jump landing technique: a randomized controlled trial'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences