Emotional problems and academic performance: the role of executive functioning skills in undergraduate students

Lisette Wijbenga, Jorien van der Velde, E.L. Korevaar, S.A. Reijneveld, Jacomijn Hofstra, A.F. de Winter

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Zoekresultaten