Emissiebestrijding bij rioolgemalen: de implementatie van de kelderballon

Floris Boogaard, Cora Uijterlinde

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

Bij rioolgemalen en rioolputten kan H2S vrijkomen dat zich kan uiten in geuroverlast. In hoge concentraties kan dat tot (levens)gevaarlijke situaties leiden. Er zijn diverse technieken beschikbaar om geuroverlast en risicovolle situaties te bestrijden. Deze technieken brengen echter (hoge) kosten met zich mee, vragen om menskracht, veroorzaken vaak afvalproducten en werken niet altijd naar behoren. De implementatie van de innovatie "de kelderballon' kan een effectieve en betaalbare oplossing voor dit probleem bieden.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)16-19
TijdschriftRiolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector
Volume20
Nummer van het tijdschriftmei
StatusPublished - mei 2013

Keywords

  • riolering
  • preventie
  • stankbestrijding
  • stankemissie
  • zwavelwaterstof
  • pompstations

Citeer dit