Emerging Value Chains: An exploration of the concept and development of value chains for the RIGHT project

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

105 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het kader van het Interreg North Sea Region project "RIGHT skills for the RIGHT future" is een rapport geschreven waarin het concept waardeketens (value chains) en de ontwikkeling daarvan in de energiesector verkend is.
Originele taal-2English
Aantal pagina's62
StatusPublished - mei 2022

Keywords

  • veerkrachtige regio
  • werkgelegenheid
  • arbeidsmarkt
  • menselijk kapitaal
  • energiesector
  • waardeketens

Citeer dit