Elke stap is een volgende: een narratief-biografisch onderzoek naar levenslang en levensbreed leren in de gevorderde beroepspraktijk van beeldend kunstenaars

    Onderzoeksoutput: PhD Research internal, graduation external

    935 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Elke stap is een volgende: een narratief-biografisch onderzoek naar levenslang en levensbreed leren in de gevorderde beroepspraktijk van beeldend kunstenaars'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.