Eindwaarde: waar of niet waar?

F.P.H. Aalbers, Jan Veuger

  Onderzoeksoutput: ReportProfessional

  549 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Eindwaarde is het verwachte bedrag dat op de laatste dag van de beschouwde disconteringsperiode wordt overeengekomen voor een vastgoedobject tussen een willige verkoper en een willige koper, die op een gepaste afstand van elkaar staan, na een behoorlijke marketing en waarbij partijen met kennis, voorzichtigheid en zonder dwang handelen’.
  Originele taal-2Dutch
  UitgeverijMVGM
  Aantal pagina's9
  StatusPublished - 2013

  Keywords

  • vastgoed

  Citeer dit