Eindrapportage SportPaspoort september 2023: Sportadvies voor basisschoolleerlingen op basis van sportmotieven, sportvoorkeuren en beweegvaardigheden

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

40 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het sportadvies welke is ontwikkeld in het SportPaspoort geeft inzicht geven in de sporten en beweegvormen die bij de intrinsieke motivatie en beweegvaardigheid van het kind past. De focus ligt op een leven lang met plezier sporten en/of bewegen. Dit project probeert door middel van een motorische- en voorkeuren test een advies op maat te maken om kinderen in aanraking laten komen met sporten die passen bij hun talent en voorkeur.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's9
StatusPublished - 29 sep. 2023

Keywords

  • sporten
  • basisschool leerlingen
  • adviezen
  • bewegen (activiteit)
  • beweegvaardigheid

Citeer dit