Eindrapportage Netwerkfase Living Lab Beweegvriendelijk Vinkhuizen

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

Samenvatting

Door middel van Living Lab Beweegvriendelijk Vinkhuizen is gericht op het innoveren van het totale proces van betrokkenheid, co-creatie, leren en sociale innovatie op het thema beweegvriendelijke omgeving, de zogenaamde “orgware”. Drie elementen stonden centraal: design thinking, opzet van een Community Of Practice (COP) en Citizen Science.
De COP is stap voor stap gevormd door via de sneeuwbalmethode in contact te komen met wijkbewoners, hen mee te laten denken en enthousiast te maken voor het thema. Tegelijkertijd is citizen science (Our Voice aanpak met gebruikmaking van de Discovery Tool) toegepast, doordat onderzoekers met bewoners allerlei elementen in de wijk in kaart hebben gebracht die te maken hebben met beweegvriendelijke inrichting.
Op basis van deze inventarisatie zijn door wijkbewoners ideeën ontwikkeld om de beweegvriendelijkheid van de wijk te verbeteren. Alle ideeën zijn aan de gemeente voorgelegd en gepresenteerd. Een deel gaat op korte termijn gerealiseerd worden, een ander deel mogelijk op langere termijn.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's5
StatusPublished - 22 jan. 2021

Keywords

  • praktijkgemeenschappen
  • design thinking
  • burgerwetenschap
  • sport en spel
  • openbare ruimte

Citeer dit