Eindrapportage Blij met ham uit Blijham

Willem Foorthuis, Sabine Lutz, Maarten Groeneveld (Editor)

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

121 Downloads (Pure)

Samenvatting

Eindrapport van AEQUOR-project Blij met Ham uit Blijham waarin verslag wordt gedaan van het project waarin de regionale voedselketen in haar mogelijkheden wordt verkend. Het project is direct verbonden aan het Europese project REFRAME. Met name is gezocht naar de bouw van een nieuwe opleiding op MBO-niveau gericht op de regionale voedselketen en op de ontwikkeling van processen vanuit de Gebiedscoöperatie Westerkwartier in het mobiliseren van het proces van transformatie van de achterban op de nieuwe voedselketen. Het rapport is de weerslag van deze processen en van de ontwikkeling van het lectoraat DCO op dit proces
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's30
StatusPublished - 26 sep. 2018

Keywords

  • regionale economie
  • voedselketens

Citeer dit