Eindrapportage Blij met ham uit Blijham

Willem Foorthuis, Sabine Lutz, Maarten Groeneveld (Editor)

  Onderzoeksoutput: ReportProfessional

  168 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Eindrapport van AEQUOR-project Blij met Ham uit Blijham waarin verslag wordt gedaan van het project waarin de regionale voedselketen in haar mogelijkheden wordt verkend. Het project is direct verbonden aan het Europese project REFRAME. Met name is gezocht naar de bouw van een nieuwe opleiding op MBO-niveau gericht op de regionale voedselketen en op de ontwikkeling van processen vanuit de Gebiedscoöperatie Westerkwartier in het mobiliseren van het proces van transformatie van de achterban op de nieuwe voedselketen. Het rapport is de weerslag van deze processen en van de ontwikkeling van het lectoraat DCO op dit proces
  Originele taal-2Dutch
  Aantal pagina's30
  StatusPublished - 26 sep. 2018

  Keywords

  • regionale economie
  • voedselketens

  Citeer dit