Eindrapport SIC project: Smart Indoor Climate

Joke Bruining, Martijn Gaasbeek, Remco de Vries, Serge de Mul, Eric van der Horst, Peter Kamphuis

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het pand van Ultraware heeft al enkele jaren geen gasaansluiting meer. Dankzij verschillende aanpassingen van de klimaatsystemen is de stroomrekening sinds die tijd gelijk gebleven, terwijl nu ook de warmtepomp met diezelfde stroom moet worden aangedreven. Vanuit de persoonlijke missie “De wereld een beetje mooier achterlaten dan hoe we hem hebben gevonden.”, is de ambitie ontstaan om niet één groenste pand, maar misschien wel honderdduizend groenste panden te realiseren.

De nieuwste generatie kantoorpanden wordt al energieneutraal opgeleverd, maar het overgrote deel van de panden in de markt is meer dan 15 jaar oud. Kantoorpanden die je kunt slopen. Maar wanneer je het liefst cradle to cradle werkt is dat eigenlijk geen oplossing. Het idee is een systeem te ontwikkelen om niet alleen te bewijzen dat zo’n oud pand energieneutraal kan worden, maar dit ook daadwerkelijk te doen.

Ultraware, Cosinuss en de Hanzehogeschool hebben de handen ineen geslagen om deze ambitie te realiseren via het Smart Indoor Climate project.

Doelstelling van het project is een zelflerend product te ontwikkelen waarmee bestaande gebouwen een optimaal comfort voor de gebruikers realiseren met een minimaal energieverbruik door verstandig (slim) om te gaan met en automatisch te schakelen van alle apparatuur.

Ondertussen is het eerste prototype gebouwd in een leegstaande ruimte in het pand aan de Lauwers 18. Het prototype stuurt nu drie ruimtes aan en wordt verder uitgerold om het hele pand van Ultraware aan te sturen. Tegelijkertijd vinden verschillende gesprekken plaats om het systeem uit te rollen in een tweede pand. Op basis van positieve resultaten zal dan een nieuw bedrijf worden gestart, om het product daadwerkelijk naar de markt te brengen. Het product richt zich voorlopig uitsluitend op kantoorpanden van 15 jaar of ouder, waarbij de eigenaar ook de gebruiker is van het gebouw. In de toekomst wordt overwogen uit te breiden naar panden met een andere functie, nieuwere panden en/of, afhankelijk van hoe wetgeving zich ontwikkeld op zowel huurders als gebouweigenaren die zelf niet de gebruiker zijn van hun pand.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's37
StatusPublished - 24 aug. 2020

Keywords

  • sensortechnologie
  • binnenklimaat
  • energiebesparing
  • energiegebruik
  • kunstmatige intelligentie
  • meet en regelsystemen
  • co2

Citeer dit