Eindrapport SD 24/7 project: Smart Diabetes 24/7

Joke Bruining, Aranka Dol, Rob Willems, Wouter Keuning, Thomas Froehlich

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

284 Downloads (Pure)

Samenvatting

mHealth 24/7 is een dienst die diabetespatiënten helpt om op eenvoudige wijze toezicht te houden op hun eigen gezondheid. mDiabetes 24/7 is een prototype app binnen de dienst mHealth 24/7. Op dit moment kunnen patiënten met het prototype van de app hun bloedsuikerwaardes, een eetdagboek en de hoeveelheid toegediende insuline bijhouden. mHealth 24/7 heeft de wens geformuleerd om haar informatievoorziening aan diabetespatiënten verder uit te breiden, door gepersonaliseerd inzicht te geven in de oorzaak van stijgingen en dalingen van hun bloedsuikerwaarden. Meer informatie stelt de patiënt in staat om beter gemotiveerde maatregelen te nemen en stimuleert therapietrouw waarmee later complicaties kunnen worden voorkomen. Dit verbetert de kwaliteit van leven en vermindert kosten.

In het project is gerealiseerd dat data uit een activity tracker en omgevingstemperatuur ingelezen wordt in de app en wordt geïntegreerd met bestaande data zoals bloedsuikerwaarde. Daarnaast kunnen patiënten handmatig aangeven hoe ze zich voelen. Patiënten krijgen daarmee inzicht in het effect van activiteit, omgevingstemperatuur en stemming op fluctuaties in bloedsuikerwaardes. In een pilot met 25 proefpersonen is de technische werking van de verrijkte app getest evenals de functionaliteit.

Er is aangetoond dat de app werkt en dat voor gebruikers de verrijking van de informatie in de app met hartslag, omgevingstemperatuur en stemming van toegevoegde waarde is. Wel blijkt dat een app zoals deze foutloos en realtime moet werken en de gebruiksinterface dusdanig moet werken, dat de gebruikers er uitsluitend gemak van ondervinden. Diabetes is een arbeidsintensieve ziekte en nog meer werk is ongewenst!

Als in een volgende pilot meer data kan worden verzameld, kan worden gewerkt aan het voorspellen van fluctuaties in bloedsuikerwaardes waardoor een patiënt ook voortijdig gewaarschuwd kan worden.
Vanuit verschillende marktpartijen zoals ziekenhuizen en zorgverzekeraars is interesse getoond voor het project. Gezamenlijk gaan deze partijen aanspraak doen op tijdelijke financiering vanuit de “Beleidsregel Innovatie Kleinschalige Experimenten.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's38
StatusPublished - 31 dec. 2020

Keywords

  • sensortechnologie
  • diabetes type 1
  • apps
  • data analysis

Citeer dit